STAFF

 • ATSUSHI
  IKEDA
  CEO
 • DAIGO
  KIMURA
  Designer
 • TAKASHI
  MIYAZAWA
  Front-end engineer / VJ
 • AKIKO
  OTAKI
  Producer / Femme au foyer
 • KOHJI
  MISONO
  Director / Project manager
 • TETSUYA
  FUJIWARA
  Director/CG Designer
 • HIDETOSHI
  SEIMIYA
  Videographer/MA engineer
 • MINA
  KOMATSUMOTO
  Director / Markup engineer
 • NORIYOSHI
  YAMAGUCHI
  System designer
 • TASUKU
  SAKAMOTO
  Developer
 • TOSHIKAZU
  KAMIKUKITA
  Markup engineer
 • YOHEI
  SAITO
  Director / VJ
 • YUKI
  KAJIOKA
  Designer
 • SATOSHI
  TERAOKA
  Markup engineer
 • SHUKO
  SHIMIZU
  Project manager
 • KOYUKI
  OKAMOTO
  Assistant director
 • YOSUKE
  YAMAGATA
  Designer
 • YUKI
  ENDO
  Markup engineer
 • RYO
  HIGUCHI
  Programmer